• Ordfører Stanley Wirak og rådmann Bodil Sivertsen la seg i forrige uke langflate og beklaget at kommunen har gjort for dårlig arbeid i anbudsutlysningen for nytt sykehjem i Sandnes. FOTO: Ove Heimsvik

Malthus har levert skriftlig klage etter anbudsrotet

Utbyggeren Malthus har sendt Sandnes kommune en skriftlig klage etter at kommunen avlyste anbudskonkurransen for bygging av nytt sykehjem. Formannskapet i Sandnes skal diskutere anbudsrotet i sitt møte som begynner tirsdag klokken 17.