• Lærar Lene Serigstad Nielsen ønskte første klasse velkommen til Vigre skule i fjor haust. Første og andre klasse i Hå har fire dagars skuleveke, men frå 2015 kan det bli endring på det. Jon Ingemundsen

Fleirtal for femdagars skuleveke i Hå

Det er enno i det uvisse om skuleveka for første og andreklassignane i Hå skal utvidast frå fire til fem dagar. For her sprikar det i partia.