• -Vi fikk hakeslepp da vi dro ut og så at ekstraarealet som gjorde at fylkesmannen trakk innsigelsen var denne skrenten, sier Linn Håvik (til venstre) og Katrine Stenhaug Iversen fra Stavangerbarnehagenes Foreldreforening (SBF). Bak: Stavanger offshore tekniske fagskole. Jonas Haarr Friestad

Her skal barna leke

Her i Kalhammervigå i Stavanger skal det bygges en barnehage. Utearealet blir på taket av barnehagen 16 meter over bakken, pluss på en gangbro over tungtrafikk, samt denne skrenten.