• Denne mulighetsstudien viser hvordan Felleskjøpet ser for seg et høyhus på 13 etasjer som Brynes nye byport, til venstre på bildet dagens parkeringsplass ved kjøpesenteret M44. FOTO: Rambøll ved Anne Merete Skogland

Hvem får bygge høyhus?

De sto tirsdag nesten som i en Idol-kø, flere av dem som vil bygge ut Bryne. Klokken 13.00 startet "den kommunale audition".