Temmet politiker-tungene

Jeg vil appellere til at vi prøver å stramme inn den tida vi bruker på å snakke, poengterte møteleder Olav Birkeland gjentatte ganger på gårsdagens møte i utvalg for byutvikling.