Utsetter målvedtak

Nynorsk vil fremdeles være hovedmålformen på Sviland barneskole i Sandnes når elevene kommer tilbake etter ferien.