Fengselsledelsen til Sandnes

Den administrative ledelsen for Fengsels— vesenet og Kriminal- omsorg i frihet i Rogaland og de to Agder-fylkene skal samles i Sandnes.