Pool for pleiere

Flere helsepolitikere hisser seg opp over at administrasjonen ikke vil anbefale å innføre en poolordning for sykepleiere i Stavanger kommune.