Dette var sterk kost

Helsepolitikar Odd Kristian Reme reagerer med vantru på den nedslåande rapporten frå Fylkeslegen. Situasjonen ved sjukeheimane i Stavanger er mykje meir alvorleg enn leiar i kommunalstyret for helse og sosial, Odd Kristian Reme, hadde trudd.