To tatt for ulovlig jakt

To livløse skarver skutt på ulovlig vis kan komme til å koste tomenn fra Stavanger dyrt.