Rogaland yter mye får lite

Staten investerer lite i Rogaland. 1100 kroner ble investert per rogalending i 1998. I Akershus ble det investert ti ganger mer per innbygger.