Lite hummer i teinene

Fem hummere på 40 teiner. Jakob Håvarstein hadde vært fornøyd hadde han fått dobbelt så mange.