Enkeltrom i Hjelmeland

Eldreomsorga er for tida under omlegging i mange ryfylkekommunar. Ikkje alle satsar like kraftig på omsorgsleiligheter.