Kunnskapstørste blant SFO-ansatte

92 prosent av de ansatte i SFO mener de trenger mer opplæring og veiledning i forhold til barn med spesielle behov.