• Kjapp rett i Egersund. Hans E.H. Jacobsen (arkivfoto)

Rettsak tok 20 minutter

Han var skyldig. Han tilsto. Han godtok dommen. Hvem sier at rettsaker trenger å ta lang tid?