• Denne brua på Kvernelandsvegen, fv 505, kan berre ein bil passera om gongen. På denen vegen vonar jærordførarane å bruka bompengar til utbetring. Geir Sveen

Uvisst om Hå vil ha bompengar

Om Hå seier ja til eigen bompengepakke for Jæren, og opnar for bomstasjonar i Hå, er enno uvisst. I formannskapet sa fem nei, men på ulike vis. Fire sa ja.