• Denne livbåten lå i fjæresteinene. Privat

Livbåt på «langtur»

Denne smadrete båten fant en leser på tur ved Obrestad søndag. Den har trolig reist langt.