Krever at UiS endrer klimakurs

23 forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) krever i et opprop at ledelsen endrer universitetets strategi for å legge til rette for en omstilling.

Publisert:

Professor Ole Andreas Engen, førsteamanuensis Morten Tønnessen og professor Oluf Langhelle mener at UiS henger etter de andre universitetene i landet når det gjelder satsing på fornybar energi. Foto: Kristian Jacobsen

Hilde Øvrebekk
Kommentator

De mener at ledelsen og styret ved UiS må ta innover seg de klimaendringene vi ser i verden i dag. Derfor må universitetsstrategien endres slik at UiS faktisk kan bidra til en slik omstilling.

— UiS har mange ubrukte muligheter som kan tas i bruk hvis man slipper seg litt løs fra den tradisjonelle bindingen til den lokale petroleumsindustrien, sier Morten Tønnessen, førsteamanuensis i filosofi, Institutt for sosialfag/Institutt for helsefag. Han er en av initiativtakerne til oppropet.

Flere andre universiteter i Norge har tatt grep for å bidra til en nødvendig omstilling.

Bakgrunnen for oppropet er en henvendelse fra Universitetet i Bergen i januar til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (Nent). Komiteen ble bedt om å vurdere petroleumsforskningen på et etisk grunnlag.

I sin konklusjon kom NENT fram til at universitetene må være en pådriver for omstilling gjennom å presse på for også å prioritere andre satsningsområder, i samarbeid med petroleumsnæringen.

«Nent mener det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål, som Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås», heter det i konklusjonen .

- Ingen initiativer

Ole Andreas Engen, professor ved Seros (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet) mener at de andre universitetene i Norge til nå har vært mer framoverlente og tatt innover seg disse anbefalingene.

De andre universitetene i Norge har vært tydeligere. Man tenker litt for mye på petroleum her i Stavanger.

— Flere andre universiteter i Norge har tatt grep for å bidra til en nødvendig omstilling. Blant annet NTNU, som har et større fokus på petroleumsforskning enn her i Stavanger. På UiS er det tatt initiativer, men ledelsen er for lite tydelig, sier Engen, som også er medlem av Nent.

Det forskerne gjennom oppropet ønsker å sette fokus på er "universitetets særskilte ansvar for å bidra til en omstillingsprosess.

Engen sier at dette på ingen måte er et opprop for å kutte ut petroleumsforskningen, men at det er viktig å tenke to tanker samtidig.

— Rom ble ikke bygget på en dag. Men her har de andre universitetene i Norge vært tydeligere. Man tenker litt for mye på petroleum her i Stavanger, sier Engen.

- Ingen oversikt

Oluf Langhelle, professor i statsvitenskap/endringsledelse ved institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, legger til at det er mye som allerede er på plass og som kan legge grunnlaget for en bredere og mer fremtidsrettet satsning enn i dag.

— Det er i dag en del forskning på fornybar energi på UiS, men det er ingen oversikt over hva universitetet samlet sett bidrar med. Derfor mener vi at ledelsen må ta tak.

I en kronikk i Aftenbladet i november skrev Tønnessen at han mener at rektor Marit Boyesen har gitt få eller ingen signaler om endrede prioriteringer.

I et tilsvar skrev Boyesen at UiS skal «både videreutvikle forskning knyttet til olje og gass fordi næringen kommer til å spille en betydelig rolle både for vår og neste generasjon, – og sette denne kunnskapen inn i et utvidet perspektiv der vi legger til rette for kunnskapsoverføring fra ikke-fornybar til fornybare energikilder».

«Jeg er sikker på at denne problemstillingen vil være fremtredende i våre neste strategirevideringer», skrev hun.

Publisert: