Krever at UiS endrer klimakurs

23 forskere ved Universitetet i Stavanger (UiS) krever i et opprop at ledelsen endrer universitetets strategi for å legge til rette for en omstilling.