Innbrudd på Ålgård

Skal ha tatt seg inn gjennom terassedør.