• Ranerne i aktivitet inne i bygget.

Nokas-nettverk fortsatt aktivt

Snart ti år etter Nokas-ranet i Stavanger er kriminelle fra kretsen rundt David Toska fortsatt sentrale i flere tunge narkotikasaker.