Frustrasjon over solabudsjett

Flertallspartiene i Sola kommune er kommet med forslag til endringer i budsjettet. Blant annet blir servicetorget utsatt og sju stillinger forsvinner.