Millionutgifter for sykehuset i vente

Etter 10. januar 2000 må Stavanger kommune betale for pasienter som Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) mener skulle hatt plass i kommunen.