Søkelys på skjulte funksjonshemninger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vil ha større oppmerksomhet omkring de skjulte funksjonshemningene som mange sliter med i hverdagen.