Sprek start på eldresenteret

Tre fengande ABBA-melodiar, litt bøy, tøy og gøy. Slik startar dagen for mange tilsette ved Lura pleie— og servicesenter.