Vil ha forbod mot golfbanar

Eit internasjonalt forbod mot golfbanar bør innførast, slik at veksten i ein altfor arealkrevjande og forureinande aktivitet stansar. Det meiner Olav Randen.