• Brannen ved Norsk Gjenvinnings anlegg på Forusstranden aktualiserer debatten om plasseringen av anlegg som tar imot farlig avfall. Pål Christensen

Fylkesmannen vil ha bedre samordning

Kravene til bedrifter som skal håndtere farlig avfall må samordnes bedre. Det mener fylkesmann Tora Aasland og fylkesmiljøvernsjef May Britt Jensen.