• Asbjørn Nygård førestiller seg at dette er det virkelige Tour de France. Han høyrer TV-komentatorane skrika seg hese i ekstase over rytteren som nektar å gi opp og ber sykkelen gjennom snøen til toppen av fjellet Col dy Galibier. Det største øyeblikk på turen i 2642 meters høgde. Asbjørn Nyård

På sykkel etter dei gode historiane

Nei, Tour de France nummer 100 gjekk ikkje av stabelen med mykje oppstyr i fjor sommar slik me har trudd. Asbjørn Nygård frå Orstad smaug sitt løp inn rett før. Nummer 100. Utan styr og skandalar.