• De to entreprenørene Terje Ur as og Magnar Ur as har grunnarbeidet i Skarbekken. Brødrene Jørmeland er leid inn for sprengningsarbeidet. Tor Inge Jøssang

Strand vokser mest

Selv om det er fem år til Ryfast åpnes, er Strand allerede en av landets største vekstkommuner.