Kildevernet vant i Høyesterett

Pressens kildevern gikk seirende ut av Høyesteretts behandling av POTs beslag på Aftenbladets Brusselkontor.