• Ordfører Reinert Kverneland, til høyre, sto for trekningen av de 24 tomtene. Jonas Haarr Friestad

Trakk lodd om utsiktstomter

42 søkere konkurrerte om 24 tomter.