• Såkalte "uformelle settlements" av internflyktninger fordrevet fra landsbygda eller som har kommet hjem fra andre land, har vokst fram rundt Kabul i kjølvannet av krigen. 22 prosent av de internt fordrevne er havnet i sånne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Bildet er fra 2012. Vinteren 2012 falt temperaturen i Kabul til minus 16 grader. Over 100 mennesker døde i kulda i slike slumområder i løpet av vintrene 2012-2014, ifølge FN. De fleste var barn. Musadeq Sadeq

Sender ut barnefamilier mot egne fagfolks råd

Utlendingsdirektoratet har bedt regjeringen returnere færre barnefamilier til Afghanistan. Justisministeren gjør det stikk motsatte.