• Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) og opposisjonsleder Thor Magne Seland (H) er begge fornøyde med frikjøpsordningen. Jonas Haarr Friestad

- Vi har blitt mer tilgjengelige for innbyggerne

En større pott til å kompensere deltidspolitikere for tapt arbeidsfortjeneste bidro til å øke kommunens utgifter til politisk styring med nesten 30 prosent.