Minnestund i Randaberg kirke

— Kjære familie, venner, klasse-kamerater og naboer. Vi er sammen her i kveld for å dele sorg og for å vise omsorg. Slik åpnet kapellan Stein Vangen minnemarkeringen for Ernst Magne Skjæveland, Gunn Østrem Skjæveland og deres tre år gamle sønn Martin i Randaberg kirke onsdag kveld.