Sjødin avviser anklagene

Advokat Arvid Sjødin er meget overrasket over søksmålet mot ham fra Robin Hult, og mener saken ble hauset opp av Hults tidligere advokat Tor Erling Staff. Arvid Sjødin er saksøkt for ærekrenkelser av Robin Hult etter at stavangeradvokaten i 1998 sendte et brev til Riksadvokaten der han bad påtalemyndighetene sette i gang etterforskning av Hults rolle i Birgitte-saken. Robin Hult krever 200.000 i oppreisning fra Sjødin.