- Vi trenger Foss-Eikeland

Tyngre og støyende industri sentralt i Sandnes blir nærmest lammet av å ta hensyn til boliger i nabolaget. Mange står nå på flyttefot, men hvor?