Politikere vil gjøre noe for rusmisbrukerne

Lite penger er satt av til rusvernomsorg i Sandnes de siste årene. Det har igjen resultert i et dårlig tilbud til misbrukerne. Nå vil politikerne i utvalg for levekår gjøre en innsats for å få i gang et overnattingstilbud til rusmisbrukere så kjapt som mulig.