Freistar med It og skjell

Kvinnene er nøkkelen, skal me få opp folketalet i utkant— kommunane.