• Ragnvald Nilsen er skeptisk til å øse ut mer penger til skolene uten at det ligger kriterier til grunn. Marit Hæreid

Sandnes-skolen er på bristepunktet

— En uholdbar situasjon. Dette kan være et symptom på at det er i ferd med å gå gale i Sandnes-skolen, sier Ragnvald Nilsen (H).