• Kjem kommunesamanslåinga så raskt at denne mannen, Time-ordfører Reinert Kverneland, kan bli sjef i ein Jæren Kommune? No vil han i alle fall ta debatten om strategi. Anders Minge

Jærrådet legg opp taktikken

Korleis vil jærkommunane møta utfordringane med ny kommunestruktur? No vil Jærrådet leggja ein slagplan for debatten.