Rovik er åpen for privat eldreomsorg

Ordfører Jostein W. Rovik (h) ser ingen ideologiske problem med at eldreomsorgen i byen ikke kan drives av private.