Ber politikerne stanse ulovlig hemmelighold

Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ber nå kommunene og fylkeskommunene slutte å pålegge folkevalgte ulovlig taushetsplikt.

Publisert: Publisert:

Kommunalminister Jan Tore Sanner ber nå kommunene og fylkeskommunene fjerne ulovlige instrukser om tauhshetsplikt. Beskjeden går også til KS-leder Gunn Marit Helgesen, som selv sitter i et kommunestyre med ulovlig regelverk.

Kommunalminister Jan Tore Sanner Foto: Jonas Haarr Friestad

Det skjer etter at Aftenbladet i desember påviste at 106 av 140 undersøkte kommuner i Norge hadde reglementer som pålegger politikerne generell taushetsplikt ved lukkede møter i kommunestyrene.

Med unntak av Oslo hadde hvert eneste fylke i landet kommunestyrer med regler som i praksis knebler politikerne i strid med loven. Dette trass i departementet både i 2000 og 2004 ga kommunene beskjed om at denne typen munnkurv er ulovlig. Og trass i at Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i 2011 avdekket at åtte av ti kommuner fortsatt instruerte politikerne til taushet.

«Det er forferdelig uheldig hvis politikerne tror de må følge disse reglene. Da blir befolkningen snytt for masse informasjon, og de som styrer kan unndra mye politikk fra kritikk og opposisjon,» sa advokat Jon Wessel-Aas, som sammen med jurist Kristine Foss i presseforbundet kvalitetssikret Aftenbladets undersøkelse.

Instruerer din kommune politikerne til taushet? Sjekk blant de 140 kommunene Aftenbladet undersøkte:

Statssekretær Jardar Jensen (H) lovet da at regjeringen ville bidra til å rydde opp. 30. januar i år gikk det ut et brev fra Kommunal—og moderniseringsdepartementet til samtlige kommuner og fylkeskommuner, samt til KS, kommunenes interesseorganisasjon.

Ulovlig instruks

Departementet viser til at det er hele 15 år siden kommunene fikk beskjed om å endre sine politiske reglementer, dersom disse gikk lenger en loven tillater. Og loven tillater kun å ilegge folkevalgte taushetsplikt om én ting: Nemlig opplysninger som er taushetsbelagt etter loven. Dette kan for eksempel være forretningsmessige forhold, eller personlige forhold som navn og adresse. Ved lukkede møter har politikerne dermed full anledning til å fortelle offentligheten om selve forhandlingene, debatten og vedtakene bak lukkede dører, så lenge de taushetsbelagte opplysningene ikke blir røpet. Men over hele landet blir altså politikerne instruert til å holde munn om dette.

Regelverk må gjennomgås

«Det er ikke anledning til å pålegge folkevalgte en generell taushetsplikt om opplysninger selv om disse er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven. Det er heller ikke slik at opplysninger blir taushetsbelagte kun fordi de er unntatt offentlighet eller gjelder saker som behandles i lukkede møter, skriver departementets avdelingsdirektør Siri Halvorsen.

Les også

Slik gis politikerne munnkurv

Departementet oppfordrer nå kommunene og fylkeskommunene til å gjennomgå sine reglementer og «foreta de nødvendige endringene».

— Overrasket

— Jeg er nok litt overrasket over at det ulovlige hemmeligholdet er så utbredt, at over 100 kommuner har ulovlig regelverk. Kommunene skal praktisere meroffentlighet. Vi kan ikke gjøre annet enn å oppfordre kommunene til å forholde seg til lovverket. Så håper vi kommunene tar det til følge og endrer praksis, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen til Aftenbladet.

Siden problemet er så omfattende sier hun KS trolig vil sette spørsmålet om taushetsplikt, meroffentlighet og gråsoner rundt dette på dagsorden på konferanser og liknende med kommunene.

Her kan du lese kommunalminister Jan Tore Sanners brev til kommunene, fylkeskommunene og KS:

KS-leder med erfaring

Helgesen er selv politiker i fylkestinget i Telemark og kommunestyret i Porsgrunn.

— Jeg kjenner meg ikke igjen. Vi er opptatt av meroffentlighet, og jeg kan nesten ikke huske at vi har lukket et møte uten at det har vært helt nødvendig.

Les også

Her er sakene du ikke fikk se

— Porsgrunn kommunestyre har ulovlig reglement. Visste du det?

— Nei. Men da regner jeg med at det vil bli rettet opp, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

LES OGSÅ:

Les også

Jubler over mer åpenhet

Les også

Fylkesmannen vil lære kommunene en lekse

Les også

- Jeg har følt meg kneblet i 20 å

Les også

Ordføreren: - Ikke utilbørlig press

Les også

- Vi har vært bundet på hender og føtter

Les også

- På høy tid at kommunene åpner opp

Les også

«Avtalen inngås utelukkende for å få saken ut av verden»

Les også

Avslører hemmelig skandale-notat

Les også

Slik ble mobbeoppgjøret hysjet ned

|

Publisert: