• Hellvik stasjon tidlig morgen. - Folk blir ikke sinte når toget blir stående. Vi pendlere har en merkelig galgenhumor, sier Sverre Tekfeldt som jobber på Bryne. Arnt Olav Klippenberg

- Folk er lei av togtrøbbel, kjører heller bil til Jæren

Sverre Tekfeldt har pendlet i mange år på Jærbanen. En skrekkhistorie fra denne uka får ham til å slå alarm. Han ser at mye tog for buss tvinger folk over i bil.