• Direktoratet for samfunn og sikkerhet og Det lokale el-tilsynet blir nå bedt om å sjekke hvorfor denne sponplaten ble så varm at den forkullet seg på badet i rekkehuset på Bryne. Geir Sveen

Brannvesenet bekymrer seg for dette badegulvet

Det er sendt ut bekymringsmelding etter Aftenbladets oppslag fredag om badegulvet som kunne blitt en brannbombe i de populære Design-consept husene på Bryne.