• Stabssjef Egil Eriksen håper terrortrusselen ikke påvirker folks adferd. Pål Christensen

Kan øke beredskapen i Rogaland

Kjøpesentre og togstasjoner har ikke vært hovedprioritet til nå for politiet. Dette kan endre seg i løpet av dagen.