• Slik kan den planlagte Rovik Brygge, til høyre, bli seende ut, men Veidekke Eiendom understreker at dette er en foreløpig skisse. Til venstre for rundkjøringen ligger Sanz Terasse. Illustrasjon: Ark Vest

Får Rovik Brygge rett i fleisen

Rett foran Sanz Terasse, skal Veidekke Eiendom bygge Rovik Brygge. Ytterligere 100 leiligheter kommer altså for salg i Sandnes sentrum.