• Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa gjestet Regionråd Dalane. Hun blir en krumtapp når det gjelder å få kommunene til å samarbeide om kommunereformen. Arnt Olav Klippenberg

Formen i Dalane er igjen stigende

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kan ha hugget over en beinhard knute i Dalane uten at hun selv visste det.