• Det er vanskelig å si noe om omfanget av problemet. Men både politiet og Finn.no selv er klar over at nettsiden er en stor markedsplass for stjålne varer.

Politiet og Finn.no vet om salg av tyvegods

Både politiet og Finn.no er smertelig klar over at nettstedet er en markedsplass også for stjålne varer.