• Ordfører Stanley Wirak har kontroll over flertallet i denne salen, bystyret i Sandnes, som kan velte hele bompengepakken for Nord-Jæren. Marie von Krogh

- Nei til bompenger hvis ikke innbyggerne våre får noe igjen

Flertallet i Sandnes bystyre er rede til å torpedere hele 20-milliarderspakken dersom ikke barnefamilier og innbyggere i Sandnes blir tilgodesett.