• Prosjektdirektør Bjørn Roger Otterdal og Lyse skal investere 1,8 milliarder kroner i nytt kraftverk og ny vanntunnel i Lysebotn. Lyse Energi

Nytt kraftverk skaper liv i Lysebotn

I høst starter byggingen av et nytt kraftverk i Lysebotn. Det vil gi fjordbygda yrende liv de neste fem årene, og en stor småbåthavn helt gratis.