Skule med sau og høner

No vil også Klepp starta skuletilbod tilknytta ein gard. På Hauge skal elevar få erfaring med dyrestell og skogsdrift.